CUNG CẤP SẢN PHẨM: MẢNG XANH

CUỘC SỐNG BẬN RỘN, Ô NHIỄM, KHÓI BỤI..... KHÔNG GIAN SỐNG NGÀY CÀNG CHẬT HẸP ĐA SỐ CÁC BẠN ĐIỀU SỐNG TRONG CẢNH "ĐẤT CHẬT NGƯỜI ĐÔNG" NÊN ĐỂ ĐƯỢC MỘT MẢNG XANH TRONG NHÀ LÀ ĐÔI KHI RẤT KHÓ.............

LƯƠNG NGUYỄN SẼ TẠO RA MẢNG XANH TRONG CHÍNH NGÔI NHÀ TƯỞNG CHỪNG NHƯ KHÔNG THỂ CÓ CHỖ CHO CÂY XANH

 

HIT COUNTER: 74370